Қазақ халқының ұлы композиторлары, күйшілер Құрманғазы мен Динаға арналған композициясы

Қазақ халқының ұлы композиторлары, күйшілер Құрманғазы мен Динаға арналған композициясы.

Композиция, посвященная великим композиторам казахского народа, кюйши Курмангазы и Дине.

Composition dedicated to the great composers of the Kazakh people, kuishi Kurmangazy and Dina.

 

Объектінің мерзімделуі – 21.10.2016 ж.

Датировка объекта – 21.10.2016г.

Dating of the object – 21.10.2016.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, БҚМУ-не қарсы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г.Уральск, на против ЗКГУ.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, against WKSU.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Қазақ халқының ұлы композиторлары, күйшілер Құрманғазы мен Дина бейнеленген скульптуралық композициясы  қоладан орындалған. Ескерткіш авторы – мүсінші М.А.Мансуров. Ескерткіш Дина Нұрпейісованың туылғанына 150 жыл толуына орай қойылған.

Қазақ күй анасы деп құрметтеген Дина – күй атасы Құрманғазының шәкірті.

 

Скульптурная композиция известных композиторов казахского народа, кюйши Курмангазы и Д.Нурпейсовы былы изготовленый из бронзы. Скульптурную композицию посвятили 155-летию со дня рождения талантливой Дины Нурпеисовой. Автором данной композиции является Мурат Мансуров. Общая высота скульптуры – 6 метров.

Дина Нурспеисова – воспитанник великого кюйши Курмангазы.

 

The sculptural composition of famous composers of the Kazakh people, kuishi Kurmangazi and D. Nurpeisova were made of bronze. The sculptural composition was dedicated to the 155th anniversary of the birth of talented Dina Nurpeisova. The author of this composition is Murat Mansurov. The total height of the sculpture is 6 meters.

Dіna Nurpeisova a pupil of the great kuishi Kurmangazi.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.