«Қазақтың батыр арулары» Кеңес Одағының Батырлары Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова және Халық қаһарманы Хиуаз Доспанова бейнеленген скульптуралық композициясы

«Қазақтың батыр арулары» Кеңес Одағының Батырлары Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова және Халық қаһарманы Хиуаз Доспанова бейнеленген скульптуралық композициясы.

Скульптурная композиция «Қазақтың батыр арулары», посвященная Героям Советского Союза М.Маметовой, А.Молдагуловой и Халық Қаһарманы Х.Доспановой.

Sculptural composition «Kazakh Batyr arular» dedicated to the Heroes of the Soviet Union M. Ul. Mametova, A. Moldagulova and Halyk Kaharmany H. Dospanova.

 

Объектінің мерзімделуі – 24.06.2017 ж.

Датировка объекта –24.06.2017 г.

The date of the object is 24.06.2017.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, М.Мәметова алаңы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г.Уральск, пр Достык-Дружба, площадь им.М.Маметовой.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, Dostyk-Druzhba, square.M. Mametova.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Қазақтың батыр арулары»- Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова және Халық қаһарманы Хиуаз Доспановалар бейнеленген скульптуралық композициясы  қоладан орындалған. Ескерткіштің тұғыры граниттен. Ескерткіш авторы – мүсінші Н.Далбай.

Скульптурная компазиция «Қазақтың батыр арулары»- посвященная Героям Советского Союза М.Маметовой, А.Молдагуловой и Халық Қаһарманы Х.Доспановой была изготовлена из бронзы. Постамент памятника из гранита. Автор памятника – скульптор Н.Далбай.

The sculptural composition «Kazaktyn Batyr arulary» – dedicated to the Heroes of the Soviet Union M. Mametova, A. Moldagulova and Halyk Kaharmany H. Dospanova was made of bronze. The pedestal of the monument is made of granite.The author of the monument – sculptor N. Dalbаy.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.